11.06.2018թ. ՈՒսումնական տարվա վերջին Մանկավարժական խորհրդի նիստը

ՈՒսումնական տարվա վերջին Մանկավարժական խորհրդի նիստը
Նիստը վարում է տնօրեն Ա. Թորոսյանը

Օրակարգում` 
1. 10, 11-րդ դասարանների փոխադրման հարցը
2. 12-րդ դասարանների աշակերտների դպրոցն ավարտելու և նրանց ատեստատ տալու հարցը
3. Ուսուցիրների, մեթոդմիավորումների նախագահների և տնօրենի տեղակալների տարեկան հաշվետվությունները
4. Տարեկան պլանի կատարողականը

Ս. Խաչատրյանը ներկայացրեց ներկայացրեց փոխադրական քննությունների 
անբավարար ստացած աշակերտների առարկաները և գնահատականները


անբավարար ստացած աշակերտների առարկաները և գնահատականները


Comments