Ընդունելություն ավագ դպրոցի 10-րդ դասարաններ

Երևանի N198 ավագ դպրոցը
Հայտարարում է ընդունելություն 
դպրոցի 10-րդ դասարաններ

Ձևավորվելու են դասարաններ հումանիտար և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերում: 
Աշակերտների դիմումների հիման վրա ձևավորվելու են ենթահոսքեր:
Դիմումները ներկայացնել դպրոց աշխատանքային օրերին ժամը 9-00 մինչև 14-00:

Comments