Փոխադրական քննություն հանրահաշվից 10-րդ և 11-րդ դասարաններում

Քննությունը սկսվեց 12։00 
Համակարգի ժամը առաջ է 4 ժամովComments