ԿԱ ժամանակացույց


                                                                  ԿԱ ժամանակացույցառարկա
օր
1.     
Հայոց լեզու
10.05
2.     
Հանրահաշիվ
11.05
3.     
Հայոց պատմություն
14.05
4.     
Կենսաբանություն
15.05
5.     
Անգլերեն
16.05
6.     
Ռուսերեն
17.05
7.     
Գրականություն
18.05
8.     
Երկրաչափություն
21.05
9.     
Ֆիզիկա,Քիմիա
22.05
10.            
Քիմիա, ՀՄՊ
23.05


Comments