24.05.2018թ.

Տարեվերջյան սպորտային միջոցառումները

Բասկետբոլ և վոլեյբոլ մարզաձևերից անցկացվեցին միջդասարանական առաջնություններ 10, 11-րդ դասարաններում:
Ծրագիրն իրականացրեց ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ` Լ. Սաֆարյանը:
18.04.2018 - Մրցեցին 10-ա և 10-բ դասարանները /երկու մարզաձևերում հաղթող ճանաչվեց 10-ա դասարանը/
20.04.2018- Մրցեցին 10-գ և 10-դ դասարանները /երկու մարզաձևերում հաղթող ճանաչվեց 10-գ դասարանը և դուրս եկավ եզրափակիչ/
25.04.2018 - Մրցեցին 11-բ և 11-դ , 11-գ և 11-դ դասարանները
05.05.18 - Եզրափակիչ /խաղում են 10- ա և 10-դ , 11-գ և 11-դ դասարանները/
               
 Հաղթողներ ճանաչվեցին `
   Վոլեյբոլ` 10-գ, 11-դ  դասարանները
    Բասկետբոլ` 10-ա,  11-դ դասարանները         
Մրցում են 10, 11-րդ դասարանները

Comments