10-11-րդ դասարանների փոխադրական քննությունների Ժամանակացույց


10-11-րդ դասարանների փոխադրական քննությունների
Ժամանակացույցառարկա
օր
Ժամ
1.     
Հայոց լեզու
04.06
1000
2.     
Հանրահաշիվ
04.06
1200
3.     
Կենսաբանություն
05.06
1000
4.     
Ֆիզիկա
05.06
1200
5.     
Երկրաչափություն
06.06
1000
6.     
Հայոց պատմություն
06.06
1200
7.     
Քիմիա
07.06
1000
8.     
Անգլերեն, Ռուսերեն
07.06
1200

Comments