16.04.2018թ. <Ապահով համացանց երեխաների համար> միջազգային ծրագրին մասնակցած մեր դպրոցի ուսուցիչները Եվրոպական ակադեմիայի կողմից ստացան հավաստագրեր, Շարունակվում է <Տեխնովացիա Հայաստան 2018> նախագիծը /Technovation Armenia 2018/

 <Ապահով համացանց երեխաների համար> միջազգային ծրագրին մասնակցած մեր դպրոցի ուսուցիչները Եվրոպական ակադեմիայի կողմից ստացան հավաստագրեր

Հայաստանում ծրագիրն իրականացրեց Եվրոպական ակադեմիան /մարտի 6-22 ը/: Դասընթացները տևեցին 5 շաբաթ, շաբաթական 3 ժամ տևողությամբ: Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում ուսուցիչները հանձնեցին թեստ առցանց տարբերակով:

Ուսումնասիրվող նյութը`
1-ին շաբաթ- Կիբեռհանցագործություն և դրա կանխումը /Cyberbulling/
2-րդ շաբաթ- Մեդիա գրագիտություն ևԿեղծ նորություններ /Media Literacy and Fake News/
3-րդ շաբաթ- Առցանց շփում /online relatioship/Sexting/
4-րդ- շաբաթ - Hate Speech
5-րդ- շաբաթ -Նյութի ամփոփում, թեստի հանձնում

Վերապատրաստումն անցած ուսուցիչներին Եվրոպական ակադեմիայի կողմից տրվեցին հավաստագրեր

Ծրագրին մասնակցած ուսուցիչները`
1.  Գևորգյան Ք.
2.  Թորոսյան Լ
3.  Մելքումյան Ա.
 4. Ապրեսյան Մ.
2. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք անգլերենից

Դասարան` 10-րդ
Ուսուցիչ` Ք. Գևորգյան

Comments