14/Ապրիլ/2018։ Առաջին կանգառ։ Գնդեվանք։


Գնդեվանքը միջնադարյան հայկական ճարտարապետության կարևորագույն հուշարձաններից է: Այն գտնվում է Վայոց ձորում, Արփա գետի գեղատեսիլ կիրճում, նրա ձախափնյա հարթակներից մեկի վրա, Գնդեվազ գյուղից 1 կմ արևմուտք: 

Մեզ հասած ավանդության համաձայն, վանքը 40 օրում կառուցել է Սյունյաց Սոփյա իշխանուհին՝ վաճառելով իր վերջին հարստությունը՝ գնդերը, որի պատճառով էլ վանքը կոչվում է Գնդեվանք: Շինարարական աշխատանքները ղեկավարում է Եղիշե նկարիչը, որը միաժամանակ նկարազարդում է  եկեղեցու պատերն ու առաստաղը: 

Ըստ Ստ.Օրբելյանի՝ այստեղ մեծամեծ ճգնությամբ աչքի է ընկել Գնդունի կոչված հայր Սուփանը, որի անունով էլ վանքը կոչվել է Գնդեվանք։ 

Համալիրը կազմված է ՍբՍտեփանոս եկեղեցուց, նրան կից գավթից, վանքը շրջապատող պարիսպներից, բնակելի և օժանդակ սենյակներից: Շինությունները կառուցված են կապույտ բազալտից:


Comments