23.02.2018թ. Սեմինար ուսուցիչների մասնակցությամբ Սեմինարը վարում են դպրոցի տնօրեն Ա. Թորոսյանը, փոխտնօրեններ Ն. Հովսեփյանը և Ս. Խաչատրյանը

Սեմինար ուսուցիչների մասնակցությամբ
Սեմինարը վարում են դպրոցի տնօրեն Ա. Թորոսյանը,
փոխտնօրեններ Ն. Հովսեփյանը և Ս. Խաչատրյանը

Թեման`
Չափորոշիչներ գնահատման գործընթացի հիման վրա կատարված ուսումնասիրությունը, աշխատանքի կարևորությունը, արդյունավետությունը
Չափորոշիչներ գնահատման գործընթացի զուգորդումը դասղեկների կողմից դասալսումներով
Չափորոշիչներ հարցերի կրկնակի ստուգումը

Այս գործառույթները պարբերաբար մշակվում, իրականացվում և ուսումնասիրվում են։

Սեմինարի ընթացքում`
Ներկայացնում է տնօրեն Ա. Թորոսյանը
1. Չափորոշիչներ գնահատման գործընթացը
2. Նվազագույն, միջին եւ առավելագույն բարդության հարցերի կազմումը

- Թեմատիկ գրավոր աշխատանքների արդյունքները
- Չափորոշիչներ գրավոր աշխատանքների արդյունքները
- Թեմատիկ պլանի հարցերը եւ թեմաները
- Աշակերտների ստացած գնահատականները եւ չափորոշիչային հարցաթերթիկների արդյունքները աղյուսակի միջոցով
/Ներկայացրեցին փոխտնօրեններ Ս. Խաչատրյանը եւ Ն. Հովսեփյանը/

Թեմատիկ և չափորոշիչային գրավոր աշխատանքների արդյունքները


Comments