16.02.2018թ. Չափորոշիչային հարցերի միջոցով ստուգումների ամփոփում Հայոց պատմություն, Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն առարկաներից, Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ Հայոց պատմությունից, < Տեխնովացիա Հայաստան 2018> ծրագրին մասնակցում են մեր դպրոցի 10 և 11 -րդ դասարանների 10 աշակերտՉափորոշիչային հարցերի միջոցով ստուգումների ամփոփում Հայոց պատմություն, Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն, Համաշխարհային պատմություն առարկաներից,  Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ Հայոց պատմությունից,
 < Տեխնովացիա Հայաստան 2018>  ծրագրին մասնակցում են մեր դպրոցի 10 և 11 -րդ դասարանների 10 աշակերտ

1. Չափորոշիչային հարցերի միջոցով ստուգումների ամփոփում Հայոց պատմություն, Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն առարկաներից

Այսօր ամփոփվեցին չափորոշիչային հարցերի ստուգումները 10- րդ դասարաններում Հայոց պատմություն, Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն, Համաշխարհային պատմություն առարկաներից:
Չափորոշիչային հարցերի միջոցով կատարվեց ուսումնասիրություն, որին մասնակցեցին նաև դասղեկները: Դասաժամի սկզբի և ավարտի 5-ական րոպեները տրամադրվում էին, ստուգելու համար հաղորդած նոր նյութի յուրացվածությունը նույն և հաջորդ օրը. աշակերտները պատասխանում էին չափորոշիչային հարցերին:
Այսպիսով` պարզ է դառնում նոր դասի յուրացվածությունը աշակերտի կողմից:
Գործընթացը կշարունակվի դասավանդող ուսուցիչների կողմից:

2. Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ Հայոց պատմությունից
3. < Տեխնովացիա Հայաստան 2018>  ծրագրին մասնակցում են մեր դպրոցի 10 և 11 -րդ դասարանների 10 աշակերտ
«Կանայք և տեղեկատվական հասարակությունը» ՀԿ-ն և Կրթության ազգային ինստիտուտը կազմակերպում են դպրոցական աղջիկների կողմից պատրաստված բջջային հավելվածների մրցույթ, որը ներառում է Հայաստանի բոլոր մարզերի դպրոցներից ուսուցիչներ և աշակերտներ:
Երրորդ հանդիպումը տեղի ունեցավ Կրթության ազգային ինստիտուտում
Դասի թեման`
1. Տվյալներ և փոփոխականներ
- Ծանոթություն տվյալների և փոփոխականների տեսակներին
- Օգտագործել փոփոխականներ, տվյալների բազաներ և ցուցակներ

2. Շուկայի հետազոտություն
- Հետազոտել հաճախորդներին և մրցակիցներին

Երիտասարդ ծրագրավորողները ծանոթացրեցին App Inventor հեռախոսաին ծրագրին. շուկայի ուսումնասիրության հիման վրա, սովորեցրեցին կազմել բիզնես պլան:

Հանձնարարվեց` 
1. Ընտրել գաղափար, որը կլուծի որևէ սոցիալական հարց հեռախոսային հավելվածի օգնությամբ:
2. Ուսումնասիրել շուկան` իրենց ընտրած բիզնեսի շրջանակում:
3. Անցկացնել հետազոտություն սոցհարցումների միջոցով:


                  Աշխատանքները  ուղղորդում է 
ինֆորմատիկայի ուսուցիչ` Ա. Մելքումյանը  Comments