09.02.2018թ.Հայոց պատմություն. <Կուսակցություններ> թեման խմբային աշխատանքի միջոցով, Ստեղծագործական շարադրությունների մրցույթ, որին մասնակցում են մեր դպրոցի աշակերտները, Դասալսումներ դասղեկների կողմից, չափորոշիչային հարցերի ստուգում դասղեկների մասնակցությամբ, Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ Հայոց պատմությունից /10, 11-րդ դասարաններ/, Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներ

Հայոց պատմություն. <Կուսակցություններ> թեման խմբային աշխատանքի միջոցով, Ստեղծագորական շարադրությունների մրցույթ, որին մասնակցում են մեր դպրոցի աշակերտները, Դասալսումներ դասղեկների կողմից, չափորոշիչային հարցերի ստուգում դասղեկների մասնակցությամբ, Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ Հայոց պատմությունից /10, 11-րդ դասարաններ/, Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներ


1.Հայոց պատմություն. <Կուսակցություններ> թեման խմբային աշխատանքի միջոցով

Հանձնարարված էր` պատրաստել տարբեր կուսակցություններ ներկայացնող  պաստառներ: Աշակերտները օգտվել էին համացանցից, դասագրքի նյութից և այլ գրականությունից:
Դասարան` 11-րդ
Ուսուցիչ` Ս. Խաչատրյան

1-ին փուլ
Դասարանը բաժանվեց 4 խմբի, ընտրվեց նաև ժյուրի:
Խմբերից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր կուսակցությունը` գաղափարները, ծրագրերը, դիրքորոշումը:
2-րդ փուլ
Ժյուրիի անդամներն իրենց հարցերն ուղղեցին կուսակցությունների ղեկավարներին և անդամներին` փորձելով պարզել նրանց դիրքորոշումները:
3-րդ փուլ
Հիմնվելով կուսակցությունների պատրաստած պաստառների, պատրաստվածության և պատասխանների վրա` ժյուրին գնահատեց յուրաքանչյուրին:2.Ստեղծագործական շարադրությունների մրցույթ, որին մասնակցում են մեր դպրոցի աշակերտները

ՀՊՄՀ-ի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը հայտարարել է ստեղծագործական շարադրությունների մրցույթ:
Թեմաները`
<Իմ սիրելի ուսուցիչը>
<Եթե ես ուսուցիչ լինեի>
<Մանկավարժ ծնվում են>
<Ուսուցիչ, որին ես կցանկանայի նմանվել> ...

Գործընթացը կազմակերպում է Հայոց լեզվի և գրականության մեթոդական միավորումը /նախագահ` Ն. Գալստյան/

Մրցույթին կարող են մասնակցել մանկավարժական համալսարանի ուսանողները և ավագ դպրոցի աշակերտները:3.Դասալսումներ դասղեկների կողմից, չափորոշիչային հարցերի ստուգում դասղեկների մասնակցությամբ 

Արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ դասղեկների կողմից կատարվում են դասալսումներ բոլոր առարկաներից։
Դասղեկը ներկա է ամբողջ դասաժամի ընթացքում
Դասաժամի ավարտի մինչ 5 րոպեն աշակերտներին տրվում են հարցաթերթիկներ` ստուգելու համար այդ օրվա նյութի յուրացվածությունը: Պատասխանները ստուգվում են նույն օրը, արդյունքների մասին տեղեկանում է նաև դասղեկը:
Նույն չափորոշիչային հարցերը դասարանում տրվում է հաջորդ դասաժամի սկզբի 5 րոպեն, որին նույպես ներկա է դասղեկը։ Գործընթացի նպատակն է ստուգել նոր նյութի յուրացումը աշակերտների կողմից:


                              
Առարկա` Հայոց պատմություն, դասղեկ` Մ. Ապրեսյան
դասարան` 10-րդ


4.Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ Հայոց պատմությունից /10, 11-րդ դասարաններ/

5.Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներ

Քիմիա 07.02
Կենսաբանություն 09.02Comments