Ռուբրիկներ


Նոյեմբերի 30-ին տեղի ունեցավ սեմինար <Գնահատումը ռուբրիկների միջոցով> թեմայով: Սեմինարը վարում էր Ա.Թորոսյանը։
Սեմինարի նպատակն էր

  • Ձեռք բերեք աշխատանքային բառապաշար ռուբրիկների վերաբերյալ։ 
  • Որոշել, թե ռուբրիկները ինչպես են նպաստում ուսուցիչների դասերի


    կազմակերպման և գնահատման վրա:
     


  • Ճանաչել ռուբրիկի բաժինները և ռուբրիկ պատրաստելու քայլերը: 
  • Պատրաստել ռուբրիկ
  • Վերանայել սովորեցնելու գործընթացը և ինքնուրույն պատրաստել ռուբրիկները:Comments