08.12.2017թ. Շախմատի ներդպրացական առաջնության եզրափակիչ փուլը. խաղում են Սահակյան Սուսաննան և Ալվարյան Էմման, Կիսամյակային գրավոր աշխատանքներ անգլերենից /10, 11, 12-րդ դասարաններ/, Թեմատիկ գրավոր աշխատանք հասարակագիտությունից, Մասնագիտական կողմնորոշման համար նախատեսված դասաժամը 12-րդ դասարաններում այսօր վարեց Եվրասիա միջազգային համալսարանի ներկայացուցիչը


Շախմատի ներդպրացական առաջնության եզրափակիչ փուլը. խաղում են Սահակյան Սուսաննան և Ալվարյան Էմման,
Կիսամյակային գրավոր աշխատանքներ անգլերենից /10, 11, 12-րդ դասարաններ/,
Թեմատիկ գրավոր աշխատանք հասարակագիտությունից,
Մասնագիտական կողմնորոշման համար նախատեսված դասաժամը 12-րդ դասարաններում այսօր վարեց Եվրասիա միջազգային համալսարանի ներկայացուցիչը

1. Շախմատի ներդպրացական առաջնության եզրափակիչ փուլը

խաղում են Սահակյան Սուսաննան /11-րդ դաս./ և Ալվարյան Էմման /11-րդ դաս./
2. Կիսամյակային գրավոր աշխատանքներ անգլերենից /10, 11, 12-րդ դասարաններ/3. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք հասարակագիտությունից


12-րդ դասարան

4. Մասնագիտական կողմնորոշման համար նախատեսված դասաժամը 12-րդ դասարաններում այսօր վարեց Եվրասիա միջազգային համալսարանի ներկայացուցիչը

Եվրասիա միջազգային համալսարանը ՀՀ ԿԳն-ի որոշմամբ հավատարմագրվել է 2002 և 2015 թվականներին:
Եվրասիա միջազգային համալսարանը կրթական գործունեություն է իրականացնում հետևյալ մակարդակներում`
. վարժարանային
. նախապատրաստական
. բակալավրիատի
. մագիստրատուրայի
. ասպիրանտուրայի
Ապագա դիմորդները ծանոթացան ԲՈՒՀ-ի ուսուցման մեթոդիկային համագործակից կազմակերպություններին, պրակտիկայի հնարավորություններին, ուսանողական կյանքին, ուսման վճարներին և ուսման վարձի արտոնություններին:

Comments