05.12.2017թ. Սեմինար ուսուցիչների մասնակցությամբ, /սեմինարը վարում է Մ. Ստեփանյանը/, Կիսամյակային գրավոր աշխաանքներ Հանրահաշվից /10, 11, 12-րդ դասարաններ/, Դասղեկի ժամ 11-րդ դասարանում /թեման` <Ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկի>/, Ֆակուլտատիվ պարապմունք /վարում է ԵՊՀ-ի Արվեստի պատմության ամբիոնի ասպիրանտ` Հ. Հակոբյանը/

Սեմինար ուսուցիչների մասնակցությամբ, /սեմինարը վարում է Անգլերենի ուսուցիչ Մ. Ստեփանյանը/, Կիսամյակային գրավոր աշխաանքներ Հանրահաշվից /10, 11, 12-րդ դասարաններ/, Դասղեկի ժամ 11-րդ դասարանում /թեման` <Ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկի>/, Ֆակուլտատիվ պարապմունք /վարում է ԵՊՀ-ի Արվեստի պատմության ամբիոնի ասպիրանտ` Հ. Հակոբյանը/

1. Սեմինարը վարում է Անգլերենի ուսուցիչ Մ. Ստեփանյանը

Թեման` <Հաղորդակցության չորս ճանապարհ ըստ Ֆ. Թունի>
ՈՒսուցիչը մասնակցել էր Հայաստանի Անգլերենի ուսուցիչների ասոցացիայի միջազգային /AELTA /կոնֆերանսին, որտեղ` հրավիրվածները կիսվելէին իրենց փորձով, մասնագիտական թեմաներով:
Աշխատանքային սեմինարի թեմաներից մեկը կոչվում էր <Հաղորդակցության չորս ճանապարհ /4 ականջ/: 
Այսօր ուսուցիչը իր կազմած պրեզենտացիայի և մեկնաբանությունների միջոցով կարողացավ ներկայացնել գերմանացի հոգեբան և փիլիսոփա Ֆ. Թունի առաջարկած մոդելը, որը թույլ է տալիս հեշտորեն շփվել երկու միմյանցից տարբեր մշակույթների տեր մարդկանց: Սա նոր մոտեցում է մարդկային շփումների մեջ, որը` ըստ անգլերենի ուսուցիչ Մ. Ստեփանյանի, կարելի է իմանալ:
 Խմբերին տրվեցին բաշխաման նյութեր, որոնք քննարկվեցին, ապա` հնչեցին կարծիքներ, տեսակետներ:

 

Խմբերն աշխատում են բաշխման նյութի վրա


2.Կիսամյակային գրավոր աշխատանքներ Հանրահաշվից /10, 11, 12-րդ դասարաններ/3. Դասղեկի ժամ
    Դասարան` 11-րդ
     Թեման` ` <Ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկի>
    Դասղեկ` Ն. Հովսեփյան

Նախատեսված է այցելել Ազգային պատկերասրահ` ծանոթանալու ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու աշխատանքներին:
Մինչ այցելությունը, դասղեկը աշակերտներին ծանոթացրեց Այվազովսկու կենսագրությանը, ստեղծագործություններին:
Իսկ վաղը նրանք կվայելեն հայազգի աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու աշխատանքները:4. Ֆակուկուլտատիվ պարապմունք Արվեստի պատմությունից /դասը վարում է ԵՊՀ- ի Արվեստի պատմության ամբիոնի ասպիրանտ` Հ. Հակոբյանը
Թեման` <Իտալական և հյուսիսային վերածնունդ>

11-րդ դասարան


Comments