Կիսամյակային աշխատանքների ժամանակացույց:

                                                                                                      ԿԱ ժամանակացույց


առարկա
օր
1.        
Հայոց լեզու
04.12
2.        
Հանրահաշիվ
05.12
3.        
Հայոց պատմություն
06.12
4.        
Կենսաբանություն
07.12
5.        
Անգլերեն
08.12
6.        
Ռուսերեն
11.12
7.        
Ինֆորմատիկա, ՀԵՊ
12.12
8.        
Գրականություն
13.12
9.        
Հասարակագիտություն , ՀՄՊ
14.12
10.    
Երկրաչափություն
15.12
11.    
Ֆիզիկա,Քիմիա
18.12
12.    
Աշխարհագրությու,Քիմիա
19.12

Comments