29.11.2017թ. Ուսուցանող գնահատում չափորոշիչային հարցերի միջոցով /10-րդ դասարան/, Համագործակցություն հարակից դպրոցների հետ նախագծի շրջանակներում գործում է <Վիրտուալ կենդանաբանական այգի> խմբակը, Հայոց լեզվի օլիմպիադայի առաջին փուլը

 Ուսուցանող գնահատում չափորոշիչային հարցերի միջոցով /10-րդ դասարան/, Համագործակցություն հարակից դպրոցների հետ նախագծի շրջանակներում գործում է  <Վիրտուալ կենդանաբանական այգի> խմբակը,
Հայոց լեզվի օլիմպիադայի առաջին փուլը


1. Ուսուցանող գնահատում չափորոշիչային հարցերի միջոցով /10-րդ դասարան/ 
Չափորոշիչային հարցերի միջոցով ամեն օր ստուգվում է աշակերտների կողմից նոր դասի յուրացվածության մակարդակը: Մինչ յուրաքանչյուր դասաժամի ավարտի 5 րոպեն, աշակերտներին  տրվում են հարցաթերթիկներ, որոնք նոր դասին վերաբերվող նվազագուն հարցերն են: 
Այս գործընթացը սկսվել է նախորդ ուսումնական տարվանից, որի մասին իրենց կարծիքներն ունեին թե ուսուցիչները, թե աշակերտները: Նկատելի էր աշակերտների զգոնությունը դասերի հանդեպ, առաջադիմությունը,  նպատակասլացությունը, որին էլ ձգտում են ուսուցիչները, աշակերտները, ծնողները:

2. Համագործակցություն հարակից դպրոցների հետ նախագծի շրջանակներում գործում է  <Վիրտուալ կենդանաբանական այգի> խմբակը

Համագործակցություն հարակից դպրոցների հետ նախագծի շրջանակներում գործում է  <Վիրտուալ կենդանաբանական այգի> խմբակը, որը տարիների պատմություն ունի:
 Այսօր հյուրընկալել էինք հ 186 հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտներին և կենսաբանության ուսուցիչ Շ. Ղուլիջանյանին: Խմբակի աշխատանքները սկսվել են տարեսկզբին. այցելությունները  Կենդանաբանական այգի առավել տեսանելի և պատկերավոր կդարձնեն այն աշխատանքները, որ դեռ պետք է կատարեն նրանք:
1. Աշակերտները ծանոթացան կայքից օգտվելու կանոններին
2. Գրանցվեցին eTwinning կայքում
3. Կատարեցին առաջին հանձնարարությունը` ընտրած կենդանու մասին տեղեկություններ տեղադրեցին կայքում
4. Տրվեց տնային հանձնարարություն` պատրաստել ընտրած կենդանիների մասին պրեզենտացիաներՀ186 հիմնական դպրոցի կենսաբանության ուսուցիչ`
Շ. Ղուլիջանյան

3.Հայոց լեզվի օլիմպիադայի առաջին փուլը
Օլիմպիադան ընթանալու է 4 փուլով
1. Դպրոցական
2. Մարզային
3. Քաղաքային
4. Հանրապետական


 <Վիրտուալ կենդանաբանական այգի> խմբակ ղեկավար, 
                            քիմիայի և կենսաբանության ուսուցիչ` Մ. Ապրեսյան


Comments