Միջոցառում դպրոցի Հայ-Ֆրանսիական բարեկամության պատմության կաբինետում ՆԱՄԱԿԱՆԻՇ թեմայով

Միջոցառման ամսաթիվը
17 նոյեմբերի 2017թ. 13։30

Նախագծի անվանումը
  • Նամականիշեր

Նախագծի նպատակը
  • Աշակերտներին ծանոթացնել ֆրանսիացի բնական գիտությունների ականավոր գիտնականների։
  • Աշակերտների մոտ զարգացնել քննադատական մտածողության, համագործակցության, հաղորդակցության և ստեղծագործական կոմպետենցիաներ։
Նախագծի խնդիրները
  • Աշակերտներին բացատրել, թե ինչ է նամականիշը և ինչ կառուցվածք ունի։
  • Աշակերտներին ներկայացնել ֆրանսիացի բանական գիտությունների ականավոր գիտնականների։
  • Աշակերտների սովորեցնել ստեղծել նամականիշեր։

Comments