31.10.2017թ. Մանկավարժական խորհրդի նիստ

Օրակարգում`  
 1. ՆԴՎ հաշվետվություն 10-րդ դասարնների առաջադիմության և ուսումնական հաջողությունների մասին՝ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների համար:  
 2. Գնահատման վերլուծություն <Առաջին կարգի բարդության առաջադրանքների իմացության ստուգման արդյունքները>:   
 3. Տարեկան պլանի կատարողականը  
Մասնակցում էին`

 1. Դպրոցի տնօրենը և տնօրենի տեղակալները
 2. 10-րդ դասարանների դասղեկները
 3. Առարկայական ՄՄ նախագահները
 4. 10-րդ դասարաններում դասավանդող ուսուցիչները
Քննարկվեց`

 1. Թեմատիկ և ընթացիկ գրավոր աշխատանքների արդյունքները
 2. Գնահատականների խտությունն ըստ ընթացիկ և թեմատիկ աշխատանքների
 3. Անբավարարար գնահատական ունեցող աշակերտների հարցը
 4. Դպրոցի այլընտրանքային ուսումնական պլանի իրականացման ընթացքը
 5. Օլիմպիադաներին աշակերտների պատրաստվածության հարցը


Որոշվեց`

 1. Գնահատել աշակերտների ետ մնալու պատճառները:
 2. Հրավիրել ծնողական ժողովներ ետ մնացող աշակերտների ծնողների մասնակցությամբ: Բացատրել նրանց երեխաների ետ մնալու պատճառները և ներկայացնել իրավիճակը բարելավելու ուղղությունները:
 3. 11-րդ դասարանում ուսումնասիրությունը ավարտող առարկաների ուսումնասիրության ընթացքը համարել բավարար և լրացուցիչ աշխատանքներ կատարել աշակերտների առաջադիմության որակը ավելի բարձրացնելու համար:
 4. Հատուկ ուշադրություն դարձնել օլիպմիադաներին աշակերտների մասնակցությանը և աջակցել նրանց մարզային փուլում հաջողությունների հասնելու համար: Կազմակերպել կրկնություն olymp.am կայքում տեղադրված ռեսուրսների օգտագործմամբ:

                       

Comments