28.09.2017թ. Սեմինար ` Համակարգչային հիմնական հմտություններ, Թեմատիկ գրավոր աշխատանք /ԹԳԱ/ Հայոց լեզվից, Ֆիզիկայի ֆակուլտատիվ պարապմունքը հոսքային դասարանում վարում է ԵՊՀ դասխոսը

 Սեմինար ` Համակարգչային հիմնական հմտություններ, Թեմատիկ գրավոր աշխատանք /ԹԳԱ/ Հայոց լեզվից,  Ֆիզիկայի ֆակուլտատիվ պարապմունքը հոսքային դասարանում վարում է ԵՊՀ դասխոսը

 Սեմինար, վարում են` Ս. Խաչատրյանը և Խ. Թորոսյանը
Թեման` Համակարգչային հիմնական հմտություններ
Մասնակցում են բոլոր  մեթոդմիավորումներից ուուցիչներ
Այսօր կրկնեցին նախորդ սեմինարի նյութը, ապա` ուսուցիչները ծանոթացան outlook-ի առաջին գործիքի` OneDrive-ին: Նրանց ներկայացրեցին նաև Word և Excel ծրագրերը: Ուսուցիչներին տրվեց տնային հանձնարարություն` ստուգելու համար յուրացրածը:

                                                
2. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք /ԹԳԱ/ Հայոց լեզվից
Դասավանդող ուսուցիչ` Գ. Ղազարյան  /10-րդ դաս./
 Թեմատիկ գրավոր աշխատանքն անցկացրեց Հայոց լեզվի և գրականութան մեթոդմիավորման նախագահ` Ն. Գալստյանը: Աշակերտները ծանոթացան գրավորի կարգին, ապա` սկսեցին աշխատանքը: 

 
 ԹԳԱ-ի տևողությունը` 45 րոպե3. Ֆակուլտատիվ պարապմունք ֆիզիկայից 10-րդ դասարանի ֆիզմաթ հոսքում
    Թեման` Ֆիզիկայի հետազոտման նյութը
    Դասը վարում է ԵՊՀ- ի ֆիզիկայի ամբիոնի դասխոս Ի. Հարությունյանը                                            10-րդ դասարան, ֆիզմաթ հոսք

Comments