26.09.2017թ. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Հայոց պատմությունից, Հայ Արվեստի պատմություն /ֆակուլտատիվ պարապմունք, վարում է` ԵՊՀ հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի ասպիրանտ Հ. Հակոբյանը

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Հայոց պատմությունից, Հայ Արվեստի պատմություն  /ֆակուլտատիվ պարապմունք, վարում է` ԵՊՀ հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի ասպիրանտ Հ. Հակոբյանը

1. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք 11-րդ դասարանում Հայոց պատմությունից
Հայոց պատմություն, ուսուցիչ Ս. Խաչատրյան


2. Հայ Արվեստի պատմությունը 4-17 րդ դարերում /ֆակուլտատիվ պարապմունք, վարում է` ԵՊՀ հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի ասպիրանտ Հ. Հակոբյան

Թեման` Խաչքարի պատմություն

 1. Խաչքարի նախատիպերը` քառակող կոթողներ և հուշասյուներ:
               Հեթանոսական հուշարձանների վերաիմաստավորումը. մենհիրներ, վիշապներ                 ֆալոսներ, սահմանաքարեր:
2. Խաչքարի կառուցվածքը և խորհրդաբանությունը:
3.Խաչքարի հորինվածքը և զարդանախշերը վաղ շրջանում` 9-11 դդ:
4. Խաչքարի զարգացման շրջանը` 12-14 դդ, վարպետ Պողոսի խաչքարերը,
   <Ամենափրկիչ խաչքարեր>, տերունական պատկերներ, Մոմիկի խաչքարերը,                 որմնափակ և խմբական:
5. Ուշ շրջանի խաչքարեր` 15-17 դդ:
    Հին Ջուղայի խաչքարերը:Ֆակուլտատիվ պարապմունք 11-րդ դասարանում, 
դասը վարում ` ԵՊՀ հայ արվեստի պատմության և տեսության 
ամբիոնի ասպիրանտ  Հ. Հակոբյանը

Comments