Սեմինար <ՏՀՏ կիրառումը դասերի ընթացքում> թեմայով


 
Սեմինար
Դպրոցի ուսուցիչների համար
25 օգոստոսի 2017թ.
 Ժամը 12։00
 
Սեմինարը վարում են Ս.Խաչատրյանը և Խ.Թորոսյանը

Comments