Սեմինար <Ինչպե՞ս են դասղեկները վարելու իրենց դասարանի բլոգը> թեմայով

 
Սեմինար
Դպրոցի դասղեկների համար
21 օգոստոսի 2017թ.
Ժամը 12։00

Սեմինարը վարում է Ա.Թորոսյանը

Comments