29.08.2017թ.


Սեմինար <ՏՀՏ կիրառումը դասերի ընթացքում> թեմայով


Սեմինարը վարում են Ս.Խաչատրյանը և Խ.Թորոսյանը
Մասնակից ուսուցիչներն են՝
1.Գալստյան Նարինե
2.Հարությունյան Վարդիթեր
3.Կասպարովա Ռուզաննա
4.Գևորգյան Գոհար
5.Նիազյան Աննա
6.Գրիգորյան Լիլիթ
7.Սայադյան Մարինե
8.Բաբայան Ռոզա
9.Ստեփանյան Մարինե
10.Գևորգյան Քրիստինե
11.Բալայան Լուսինե
12. Ապրեսյան Մարինե Սեմինարին մասնակից յուրաքանչյուր ուսուցիչի տրամադրվեց համակարգիչ: 

.Ստուգելու համար, թե ուսուցիչները որքանով են տիրապետում համակարգչից օգտվելու հմտություններին, առաջարկվեց պատասխանել sokrative ծրագրով պատրաստած թեստի հարցերին:

.Հաջորդ առաջադրանքը՝ յուրաքանչյուրը պետք է բացի իր համար 0utlook-ի էլեկտրոնային հասցե:

.Ուսուցիչները նոր հասցեով միմյանց ուղարկեցին և ստացան  նամակներ:

. Սեմինարավաները ներկայացրեցին outlook-ի առաջին գործիքը OneDrive-ը, որտեղ նրանք կարող են պահպանել իրենց փաստաթղթերը, այլ նյութեր:

.Ուսուցիչներին ցույց տրվեց թղթապանակ,  word ֆայլ բացելու, միաժամանակ և տարաժամանակ աշխատելու նույն ֆայլի վրա:

.Տրվեց տնային հանձնարարություն՝ ընտրել որևէ թեմատիկ պլան և աշխատել սեմինարի ընթացքում սերտած մեթոդներով:Comments