05.06.2017թ.


Փոխադրական քննություններ Անգլերենից, Ռուսերենից
Մասնակցում են՝
10-րդ դասարան
Անգլերեն -36 աշակերտ
Ռուսերեն -15 աշակերտ

11-րդ դասարան
Անգլերեն -25 աշակերտ
Ռուսերեն - 7 աշակերտ


Փոխադրական քննություն Կենսաբանությունից
Մասնակցում են 6 աշակերտ
Comments