Փոխադրական քննությունների ժամանակացույց


Փոխադրական քննությունների ժամանակացույց

Ամսաթիվ
Առարկա
Հանձնաժողով
Սկիզբը
01.06
Հայոց լեզու
Լ.Բալայան, Կ.Ադամյան
1000

Քիմիա
Ն.Հովսեփյան
1200
05.06  
Ռուսերեն, Անգլերեն
Ն.Գալստյան, Գ.Ղազարյան
1000

Կենսաբանություն
Ն.Հովսեփյան
1200
08.06 
Հայոց պատմություն
Կ.Ջանվելյան,Գ.Հայրապետյան 
1000

Ֆիզիկա
Ն.Հովսեփյան
1200
12.06
Հանրահաշիվ
Կ.Դավթյան, Ռ.Բաբայան
1000
15.06
Երկրարչափություն
Մ.Ստեփանյան, Ք.Գևորգյան
1000

Comments