Ներքին գնահատման հարցաթերթիկներ աշակերտների համար


Հարգելի աշակերտներ
Խնդրում ենք լրացնել ստորև ներկայացված հինգ հարցումները: Դրանք կարճ են և լրացման համար կծախսեք 5-10 րոպե:


  1. Ներքին գնահատում: Աշակերտներ 1 Survey
  2. Ներքին գնահատում:Աշակերտներ 2 Survey
  3. Ներքին գնահատում:Աշակերտներ 3 Survey
  4. Ներքին գնահատում:Աշակերտներ 4 Survey
  5. Ներքին գնահատում:Աշակերտներ 5 Survey

Comments