Ավարտական քննությունների ժամանակացույց

Ավարտական քննությունների ժամանակացույց

Ամսաթիվ
Առարկա
Հանձնաժողով
Սկիզբը
07.06
Հայոց լեզու և հայ գրականություն
Քննական կենտրոնի ղեկավար Ա.Թորոսյան 
Կազմակերպիչներ Լ.Թորոսյան, Զ.Սիրունյան
1000
14.06 
Մաթեմատիկա
Քննական կենտրոնի ղեկավար Ա.Թորոսյան 
Կազմակերպիչներ Լ.Թորոսյան, Զ.Սիրունյան
1000
21.06 
Հայոց պատմություն
Քննական կենտրոնի ղեկավար Ա.Թորոսյան 
Կազմակերպիչներ Լ.Թորոսյան, Զ.Սիրունյան
1000

Comments