Ապրիլ, մայիս և հունիս ամիսների մուտքերը և ծախսերըՄայիս

Աշխատավարձ -                   4,580,293 դրամ 
Էլ.էներգիա -                              235,695 դրամ   
Ջուր -                                              7,380 դրամ
Հեռախոս -                                     7,600 դրամ
Գույքի վերագնահատում-      250,000 դրամ
ԷԿԵՆԳ -                                         3,000 դրամ
Հանրակրթական ուսուցում -                                 4,900,000 դրամ
Դպրոց ՍՊԸ -                                                                 17,400 դրամ
Նվիրատվություն -                                                     360,000 դրամ
Ընդամենը                               5,083,968 դրամ        5,277,400 դրամ


Ժամանակահատվածի սկիզբ01.01.2017
Ժամանակահատվածի վերջ01.06.2017

Սկզբնական մնացորդ 01/01/2017-ով8,800,000.90
Ընդհանուր շարժ դեբետով
28,740,440.50
Ընդհանուր շարժ կրեդիտով
22,358,194.00
Վերջնական մնացորդ 01/05/2017-ով
2,417,754.40
Վերջնական հասանելի մնացորդ
2,417,754.40Ապրիլ


Ժամանակահատվածի սկիզբ 01.01.2017
Ժամանակահատվածի վերջ 01.05.2017

Սկզբնական մնացորդ 01/01/2017-ով 8,800,000.90
Ընդհանուր շարժ դեբետով 19,780,075.30
Ընդհանուր շարժ կրեդիտով 17,019,934.00
Վերջնական մնացորդ 01/05/2017-ով 6,039,859.60
Վերջնական հասանելի մնացորդ 6,039,859.60

Comments