19.05.2017թ 1. Համադպրոցական գրավոր աշխատանք հայ գրականությունից 2. Լեհաստանին նվիրված պաստառի նախապատրաստական աշխատանքները

1. Համադպրոցական գրավոր աշխատանք հայ գրականությունից

2. Լեհաստանին նվիրված պաստառի նախապատրաստական աշխատանքները

1. Համադպրոցական գրավոր աշխատանք հայ գրականությունից
Մասնակցում են դպրոցի 10, 11 և 12-րդ դասարանների աշակերտները:
Տևողությունը 45 րոպե է:
Արդյունքները պարզ կդառնան այսօր:10-րդ դասարան
Համադպրոցական գրավորների ստուգում
/Հայ գրականություն, 10, 11, 12-րդ դասարաններ/


2. Լեհաստանին նվիրված պաստառի նախապատրաստական աշխատանքները
Comments