120 և ավել ժամ բացակայություն ունեցող աշակերտների վերաքննությունների հանձման ժամանակացույց


120 և ավել ժամ բացակայություն ունեցող աշակերտների
վերաքննությունների հանձման ժամանակացույց
Ամսաթիվ
Առարկա
Ժամ
18.05
Հայոց լեզու,Գրականություն
1430
19.05
Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն 
1430
22.05
Ռուսերեն, Անգլերեն 
1430
23.05
Հայոց պատմություն, Համ. պատմություն 
1430
24.05
Քիմիա, Ֆիզկուլտ  
1430
25.05
Ֆիզիկա, Աշխարհագրություն 
1430
29.05 
Հասարակագիտություն, ՀԵՊ 
1430
30.05 
Կենսաբանություն 
1430

Comments