28.04.2017թ.

1. Խորհրդակցություն փոխտնօրենների և մեթոդմիավորումների նախագահների մասնակցությամբ

2. Ուսուցանող գնահատում 10-4 դասարանում

3. Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ

4. Պաստառների պատրաստում ուսուցիչների օգնությամբ

5. Հանրօգուտ աշխատանք դպրոցի այգում


1. Տնօրեն Ա. Թորոսյանը  խորհրդակցության էր հրավիրել  փոխտնօրեններին և մեթոդմիավորումների նախագահներին` ներկայացնելու համար <ՖԻնանսական ձեռնարկատիրական կրթումը դպրոցներում> ծրագիրը:

ՀՀ կառավարության 2014 թ. նոյեմբերի 13-ի նիստում և հ.47 արձանագրային որոշմամբ
հավանության է արժանացել <ՀՀ ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարությունը> /ՖԿԱՌ/ և դրան կից 2014-2019 գործողությունների ծրագիրը:

ՖԿԱՌ-ով ուսումնական ծրագրերը նախատեսված են ինտեգրման սկզբունքով`դասավանդվող առկա առարկաներում կներառվեն առանձին բաղկացուցիչներ անձնական ֆինանասների վերաբերյալ:
Ինտեգրման ենթակա առարկաները`
1. Մաթեմատիկա
2. Ես և շրջակա աշխարհը
3. Հասարակագիտություն
4. Հանրահաշիվ
5. Տեխնոլոգիա

 Ծրագրի արդյունավետությունը ստուգելու համար կարևոր է իրականացնել մոնիթորինգներ և գնահատումներ:


2. Ուսուցանող գնահատում 10-4 դասարանում
 Այսօր  ուսուցանող գնահատման վերջին օրն է 10-4 դասարանում :
 Ուսուցանող գնահատումն ուսումնասիրություն է, որն անցկացվել  բոլոր 10-րդ  և շարունակվելու է 11-րդ դասարաններում:
Հիշեցնենք, որ յուրաքանչյուր դասի ավարտին, աշակերտներին բաժանվում են  հարցաթերթիկներ, որով ստուգվում են աշակերտի կողմից նոր դասի յուրացման նվազագույն, միջին և առավելագույն մակարդակները:

Աշակերտի ազգանունը , անունը՝ ---------------------------------------------------
Դասարանը ՝ 10-4
Առարկան ՝  հայոց լեզու
Ամսաթիվը՝ 28.04.2017թ.
Ուսուցիչ ՝ Մ.Մ.Շահնազարյան                                                        
Թեման՝«Գործնական  գրության  տեսակները ՝արձանագրություն »
Ուսուցանող գնահատման  հարցերը
1.Ի՞նչ է  արձանագրությունը:
2.Ինչպիսի՞ կառուցվածք ունի արձանագրությունը:
3.Ի՞նչ  է  օրակարգը,և այն նշելը պարտադիր է  արձանագրության  մեջ :
4.Ովքե՞ր են  վավերացնում  արձանագրությունը :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՂ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  10-4  ԴԱՍԱՐԱՆ  ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Անուն ազգանուն---------------------------------------------------------------ամսաթիվ  28.04.2017 Ուսուցիչ` Մ. Ապրեսյան    

1Կենդանիների սաղմնային զարգացման որ փուլում են ձևավորվում սաղմնային թերթիկները:                                                                                                                                                    2. Որ օրգանիզմներն են կոչվում եռաշերտ:                                                                                                           3. Ինչպես են կոչվում եռաշերտ օրգանիզմների սաղմնային թերեիկները:                      4.Առաջնային օրգանոգենեզի փուլում սաղմնային որ թերթիկից է սկզբնավորվում նյարդային համակարգը:  

3. Թեմատիկ գրավոր աշխատանքները շարունակվում են11-րդ դասարան, հայ գրականություն
12-րդ դասարան, հայոց պատմություն


Ֆիզիկա, 12-րդ դասարան

4. Պաստառների պատրաստում ուսուցիչների օգնությամբ

Ի հիշատակ բոլոր ժամանակներում, բոլոր ցեղասպանությունների զոհերի, պատմության ուսուցիչ Ա. Նիազյանի և հասարակագիտության ուսուցիչ Լ. Փափազյանի օգնությամբ, 11-րդ դասարանների աշակերտները պատրաստում են պաստառներ: Աշխատանքներն ավարտուն տեսքով  կամրացվեն պատմության դասասենյակում:


5. Հանրօգուտ աշխատանք դպրոցի այգում

Մի խումբ տղաներ փխրեցրեցին հողը, ազատեցին ծառերն ավելորդ ճյուղերից, առանձնացրեցին աղբը:  
Հողը պահանջում է մշտական աշխատանք և նա կվարձատրի իր բարիքներով:

Comments