27.04.2017թ.


1. Ուսուցանող գնահատում 10-4 դասարանում

2. Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ 10, 12-րդ դասարաններում

3.< Ռուսական ժողովրդական հեքիաթների> խմբակ


1. Ուսուցանող գնահատում 10-4 դասարանում
Այս շաբաթ կավարտվի ուսուցանող գնահատման մեթոդով չափորոշիչային գրավորների ստուգումը 10-4 դասարանում:
Ուսումնասիրությունը անցկացվում է բոլոր առարկաներից, որով ստուգվում է նոր դասի մատուցման և յուրացման մակարդակը աշակերտի և ուսուցչի կողմից:


Դասի ավարտի 5 րոպեն տրամադրվում է այն հարցաթերթիկներին, որը պետք է լրացնեն աշակերտները, պարզելու համար նոր դասի յուրացվածության նվազագույն, միջին և առավելագույն մակարդակները:
Երկրաչափություն, 10-4 դաս.

Աշակերտի ազգանունը , անունը՝ ---------------------------------------------------
Դասարանը ՝ 10-4
Առարկան ՝  հայոց լեզու
Ամսաթիվը՝ 27.04.2017թ.
Ուսուցիչ ՝ Մ.Մ.Շահնազարյան                                            
Թեման՝«  Գործնական  գրության  տեսակները ՝ տեղեկանք »
Ուսուցանող գնահատման  հարցերը
1.Ի՞նչ է  տեղեկանքը:
2.Ի՞նչ  նպատակով  է տրվում  տեղեկանքը :
3.Ի՞նչ  տվյալներ են  ներառվում  տեղեկանքում:

4.Ի՞նչ  ձևով  են   տվյալները  շարադրվում  տեղեկանքում :
Աշակերտի ազգանունը , անունը՝ ----------------------------------------------------
Դասարանը ՝ 10-4
Առարկան ՝  քիմիա
Ամսաթիվը՝ 27.04.2017թ.
Ուսուցիչ ՝Լ.Բալայան                                
Թեման՝« Երկրորդ խմբի գլխավոր ենթախմբի մետաղներ»
Ուսուցանող գնահատման  հարցերը
1.Ի՞նչ դիրք են զբաղեցնում հողալկալիական մետաղները պարբերական համակարգում:
2. Ինչպիսի՞ ՕԱ-ն և Վ-ն ունեն նրանք:
3.Այդ շարքի ո՞ր մետաղն է ցուցաբերում երկդիմություն:
4.Ի՞նչ ձևով են գտնվում հողալկալիական մետաղները բնության մեջ:
5.Թվարկել հողալկալիական մետաղների քիմիական հատկությունները:
10-4 Երկրաչափություն        /կենսաքիմիա/                                                  27.04.17
Աշակերտ  ________________________________________
Թեման՝ Քառանիստ, խորանարդ, ութանիստ:
1. Որ պատկերն է կոչվում խորանարդ:
2. Գրել խորանարդի անկյունագծի բանաձևը:
3. Գրել խորանարդի կողմնային և լրիվ մակերևույթի մակերեսի բանաձևը:
4. Հաշվել խորանարդի անկյունագծային հատույթի մակերեսը, եթե նրա կողմը 7սմ է:


2. Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ 10, 12-րդ դասարաններում

Հայ գրականություն, 12-րդ դասարան

                                                               Հայ գրականություն,  10-րդ դաս

Հայ գրականություն,  12-րդ դաս.3.< Ռուսական ժողովրդական հեքիաթների> խմբակի աշխատանքները մոտենում են ավարտին:
 Նախապես որոշված էր, որ աշակերտները պետք է դիտեն ռուսական ժողովրդական որևէ հիքիաթ, բայց Կ. Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնի ներկայացումների ցանկում  չլինելով ռուսական հեքիաթի բեմադրություն , նրանք դիտեցին <Բրեմենյան երաժիշտները> ներկայացումը:
 Երեխաներին մնում է միայն գրել իրենց կարծիքներն ու տպավորությունները ներկայացման մասին և տեղադրել Yammer online տարածքում:
<Ռուսական ժողովրդական հեքիաթներ> խմբակի 
անդամները ղեկավար Մ. Մեսրոպյանի հետ

Comments