Երևանի N 198 ավագ դպրոցի ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով սահմանված ծրագրերի իրականացումը բնութագրող արդյունքների ցուցանիշների կատարման մասին հաշվետվություն

Comments