19.04.2017թ.

1. Ուսուցանող գնահատում 10-4 դասարանում

2. Ուսուցանող գնահատման համար նախատեսված այսօրվա հարցաթերթիկները
 որոշ առարկաներից

3. Վերջին դասի փորձ


Սա առաջին շաբաթն է, ինչ 10-4 դասարանում կատարվում է  չափորոշիչային գնահատում օրվա յուրաքանչյուր առարկայից՝ հարցերի միջոցով: Դասաժամի ավարտի 5 րոպեն տրամադրվում է ստուգելու դասապրոցեսի ընթացքում յուրացրած նյութի մակարդակը:

Մենք բազմիցս խոսել ենք այդ գործընթացի առավելությունների մասին, ինչը պահում է ուսուցչին մշտապես զգոն, իսկ աշակերտին հնարավորություն է տալիս ` չլինել անտեսված, ստանալ դասից առավելագույն գիտելիք, դասի նվազագույն և  միջին            մակարդակը յուրացնել դպրոցում: Այդ մասին իրենց կարծիքներն են արտահայտել թե ուսուցիչները, թե աշակերտները. մի բան պարզ է` ծրագիրը  ուղղված է արդյունքին և նկատվում է գործի արդյունավետությունը: Այն սկզբունքը, որ աշակերտը դպրոցից պետք է տանի մաքսիմալ գիտելքներ, ուսուցանող գնահատման այս մեթոդը հեշտացնում է այդ գործընթացը:


Չափորոշչային գնահատումը ուսումնասիրություն է, որն անցկացվելու է 10-12-րդ բոլոր դասարաններում:

 Գ. Գևորգյան
 /հանրահաշվի և երկրաչափության ուսուցիչ/

-Աշակերտն անկախ ամեն ինչից առավել ուշադիր է: Կա ոգևորություն, շահագրգռվածություն թե աշակերտի կողմից, թե` ուսուցչի:
Աշակերտը կամա թե ակամա ներգրավված է դասին, չկան դասի հանդեպ անտարբեր երեխաներ: Մի գործում, երբ կա ձգտում, արդյունքն անպայման գոհացուցիչ կլինի: 
    Այս դեպքում ուսուցիչը նույնպես շահում է, նա հստակ մատուցում է նոր դասը և ստանում այն արդյունքը, ինչին սպասում է: Կարելի է ասել, որ չափորոշչային գնահատուման գործընթացն ավելացրել է թե ուսուցչի, թե աշակերտի պատասխանատվությունը:

                                                                                    Գ. Գևորգյան
                                                                 /հանրահաշվի և երկրաչափության ուսուցիչ/  Երկրաչափություն, 10-4 դասարան

Քիմիա, 10-4 դասարան
Կենսաբանություն, 10-4 դասարան


2. Ուսուցանող գնահատման համար նախատեսված այսօրվա հարցաթերթիկները
   որոշ առարկաներից


Աշակերտի ազգանունը , անունը՝ ----------------------------------------------------
Դասարանը ՝ 10-4
Առարկան ՝  հայ գրականություն 
Ամսաթիվը՝19.04.2017թ.
Ուսուցիչ ՝ Մ.Մ.Շահնազարյան                                                        
Թեման՝«Մարկոս աղա  Ալիմյանի կերպարը »
Ուսուցանող գնահատման  հարցերը
1. Հայ բուրժուազիայի ո՞ր սերնդի ներկայացուցիչ  էր  Մարկոս աղա  Ալիմյանը : 
2. Ի՞նչ  ճանապարհ էր անցել  Մարկոս աղա  Ալիմյանը :
3.Ի՞նչն  էր մտահոգում  նրան :
4.Ինչպե՞ս փորձեց վերափոխել   իր զավակների  ճակատագիրը :

5.Ո՞ր  որդին էր նրա միակ հույսը :  

 Ուսուցանող գնահատում 10-4 դասարան 19.04
Ֆիզիկա Տատանումներ
1.Որքան ճանապարհ կանցնի զսպանակավոր ճոճանակը կես պարբերության ընթացքում:
2.Մեկ պարբերության ընթացքում ինչի է հավասար բեռի միջին ճանապարհային արագությունը:
3.Ինչ բանաձևով է հաշվում շրջանային հաճախությունը:
4.Ինչի է հավասար տեղափոխությունը մեկ լրիվ տատանման ընթացքում:                               Ուսուցանող գնահատում          19.04.2017 թ.
              Հանրահաշիվ  10-4 դասարան (ֆիզ.մաթ  հոսք)
     Պարզագույն եռանկյունաչափական հավասարումներ

1.      Լուծել   sin(2x + ) = 0  հավասարումը
2.      Լուծել   sin(3x + ) = 1  հավասարումը
3.      Լուծել   sin(x - ) = -1  հավասարումը
4.      Լուծել   sin(2x + ) =   հավասարումը
5.      Լուծել   sin(2x - ) = -     հավասարումը3. Դպրոցն ամեն տարի շրջանավարտներ է ճանապարհում դեպի մեծ կյանք` սպասումներով,անակնկալներով, նվաճումներով, ձախողումներով լի կյանք:
    Սպասված և անսպասելի վերջին դասը հրաժեշտ է դպրոցին, ուսուցիչներին, պատանեկությանը: Նրանք կդիմավորեն կյանքի ամենագեղեցիկ ու խենթ հատվածը, որ կոչվում է երիտասարդություն:


 Վերջին դասի փորձComments