13.04.2017թ.


1. Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան
     / նախապատրաստական դասընթաց, բաց դռներ/

2.  Սեմինար` Բնագիտական մեթոդմիավոման ուսուցիչների մասնակցությամբ

3.Քննարկման նախապատրաստական աշխատանքներ /11-1 դաս./
 Թեման`Բիզնեսում հաջողության հասած ֆրանսահայեր` Ալան Մանուկյան, Արմեն Պետրոսյան/1. Այսօր Ֆրանսիական համալսարանում նախապատրաստական դասընթացը  բաց դռների սկզբունքով էր: Ներկա էին մեր դպրոցի տնտեսագիտական հոսքերի աշակերտները:
  Նախապատրաստական դասընթացը նախատեսված է ավագ դպրոցների ավարտական դասարանի աշակերտների, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ընդունվել ՀՖՀՀ բակալավրիատ հետևյալ չորս մասնագիտություններով` Իրավագիտություն, Կառավարում, Մարքեթինգ, Ֆինանսներ:
Դասընթացի նպատակն է դիմորդներին պատրաստել համալսարանի ընդունելության քննություններին:

                     Կառավարում` դասընթացը վարում է Լ. Ավետիսյանը
Թեման` Արտադրանքի և ձեռնարկության մրցակցությունը
1. Արտադրանքի  մրցակցության և պահպանման ռազմավարությունը
2. Ձեռնարկության մրցակցության ապահովման, պահպանման և գնահատման ռազմավարությունը


Մարքեթինգի հիմունքներ, գործնական պարապմունք,
 դասընթացը վարում են Մարքեթինգի 1-ին կուրսի ուսանողները


2.  Սեմինար`  Բնագիտական մեթոդմիավոման ուսուցիչների մասնակցությամբ

 Թեմաները`
 1. Գիտելիքների ստուգումից առաջ կրկնության կազմակերպումը
                                        / վարեց Լ.Բալայանը/
 2. Հետազոտություն անցկացնելու մեթոդները,
         Գլոբալ տաքացում / վարեց` Կ. Ադամյանը/


Սեմինարի առաջին հատվածում բնագիտական առարկաների ուսուցիչներին հանձնարարվեց ներկայացնել իրենց կողմից կատարած որևէ կրկնության դաս, կիրառելով այն մեթոդները, հնարները, փորձերը, որոնք օգտագործել են ամփոփիչ դասերի ժամանակ:
Երկրորդ հատվածում, հետազոտական աշխատանքի հիմքում, ներկայացվեց գլոբալ տաքացման ժամանակ սպասվելիք հետևանքները:

Այսպիսով` ուսուցիչները վերանայեցին, համեմատեցին իրենց կողմից կիրառվող մեթոդները: Կարելի էօգտագործել նաև գործընկերների արդեն հաջողված փորձը:


3.Քննարկման նախապատրաստական աշխատանքներ /11-1 դաս./
 Թեման`Բիզնեսում հաջողության հասած ֆրանսահայեր` Ալան Մանուկյան, Արմեն                       Պետրոսյան
Լրացվեցին, շտկվեցին 2 խմբի կողմից պատրաստված պրեզենտացիաները: Խմբերի անդամները ներկայացնելիք ինֆորմացիան վերջնական տեսքի բերեցին, միմյանց ծանոթացրեցին իրենց կատարած աշխատանքներին, համեմատեցին, զուգահեռներ անցկացրեցին ֆրանսահայ բիզնեսմենների գործունեության միջև:
Պրեզենտացիաները վերջնական տեսքով կուղարկեն ուսուցչին, կլինի նաև օնլայն քննարկում:
Քննարկումը կլինի վաղը:


Քննարկումը 11-րդ դասարանի հետ կանցկացնի  պատմության ուսուցչուհի
Ա. Նիազյանը:Comments