11.04.2017թ.

1. Ուսուցանող գնահատում 10-3 դասարանում

2. ՏՀՏ խմբակ, Ինժեներ ուսումնական նախագիծ

3. Մասնագիտական կողմնորոշում. դասընթացը վարում են Հայաստանի                               Տնտեսագիտական համալսարանի  /ՀՊՏՀ/ դասախոսները

4. Միջդասարանական ֆուտբոլ
 
 

 1. Ուսուցանող գնահատում 10-3 դասարանում

Սկսվել է ուսուցանող գնահատման երկրորդ շաբաթը 10-3 դասարանում:
Հիշեցնեմ, որ ուսուցանող գնահատման միջոցով ստուգվում է աշակերտի կողմից նոր դասի յուրացվածության աստիճանը, ինչպես նաև ուսուցչի մատուցած նոր նյութի
հասանելիության մակարդակը: Այն ստուգվում է չափորոշիչայի հարցերի միջոցով, որը կազմում է ուսուցիչը ըստ նվազագույն, միջին և առավելագույն մակարդակների:
Հարցաթերթիկը աշակերտը լրացնում է դասաժամի վերջին 5 րոպեի ընթացքում:
Ուսուցանող գնահատումը անց է կացվում բոլոր առարկաներից:
Անգլերեն, 10-3 դաս.Առարկան ՝  հայոց լեզու
Ամսաթիվը՝ 11.04.2017թ.
Ուսուցիչ ՝Վ.Հ.Հարությունյան                                              
Թեման՝« Գործնական  գրության  տեսակները ՝քաղվածք»
Ուսուցանող գնահատման  հարցերը
1.Ի՞նչ է  քաղվածքը:
2.Որտեղի՞ց է  կատարվում  քաղվածքը :
3.Ե՞րբ  է գրվում  քաղվածքը :
4. Ինչպիսի՞ կառուցվածք ունի  քաղվածքը:
5.Միայն  քարտուղարի   ստորագրության  դեպքում  ի՞նչ   պիտի գրվի նախագահի   և քարտուղարի  անունների  միջև :

Առարկան ՝  հայոց լեզու
Ամսաթիվը՝ 11.04.2017թ.
Ուսուցիչ ՝Վ.Հ.Հարությունյան                                              
Թեման՝« Կրկնել  լեզվի  զարգացման   պատմական  փուլերը և նրանց  ժամանակաշրջանը »
Ուսուցանող գնահատման  հարցերը
1. Որո՞նք են հայերենի զարգացման փուլերը:
2. Ո՞րն է գրաբարի կամ հին հայերենի պատմական ժամանակաշրջանը:
3. Ո՞րն է միջին հայերենի պատմական ժամանակաշրջանը:
4.Ինչո՞ւ է միջին հայերենը կոչվել նաև կիլիկյան:
5. Ո՞րն է աշխարհաբարի կամ նոր հայերենի պատմական ժամանակաշրջանը:
6.Ի՞նչ ճյուղեր ունի աշխարհաբարը:


Համաշխարհային պատմություն 10-3   11.04.17թ.
1. Ե՞րբ և որտե՞ղ է առաջին անգամ օգտագործվել ազատական հասկացությունը:
2. Ովքե՞ր են սոցիալիզմի նշանավոր հետևորդները:
3. Որո՞ք են 19-րդ դ. առաջացած հիմնական ուսմունքները:
Դաս 6. Փողը և դրա գործառնությունները:     11.04.2017թ.
1.    Ինչ է փողը:
2.    Ինչ է գինը:
3.    Թվարկել փողի գործառույթները:
4.    Ինչ է փողի գնողունակությունը:


                                                                      Ֆիզիկա, 10-3 դաս.


10-3  դասարան  10.04
1.      Ինչ է էլեկտրական հոսանքը։
2.      Ինչ միավորով է չափվում հոսանքը միավորների ՄՀ-ում։
3.      Գրել Օհմի օրենքի բանաձևը շղթայի տեղամասի համար։
4.      Որն է դիմադրության միավորը։
5.      Երբ է բացակայում հոսանքի ջերմային ազդեցությունը։
6.      Որոնք են հոսանքի գոյության անհրաժեշտ պայմանները։
2. ՏՀՏ խմբակ, Ինժեներ ուսումնական նախագիծ

Տրված էր հանձնարարություն` ստեղծել ստվարաթղթե ռոբոտ, օգտվելով այն տեսաֆիլմի նյութից, որն աշակերտներին  ուղղորդում էր ռոբոտ պատրաստելու բոլոր քայլերը:
Աշխատանքը կատարելու համար օգտագործվում են հետևյալ պարզ նյութերը` ստվարաթուղթ, ներարկիչներ, մարտկոցներ, սոսինձ և այլն:
Ռոբոտի շարժման համար պարտադիր է կիրառել հետևյալ կանոնները`
1. Չորս գործողության համար օգտագործել 4 գործիք
2. Գործիքները առանձնացնելու համար` առանձնացնել գույներով
3. Յուրաքանչյուր գործիք պետք է աշխատեցնի մեկ  դետալ
4. Բացառել օդի առկայությունը խողովակներում

Աշխատանքը քննարկվեց, աշակերտները բաժանվեցին խմբերի, աշխատանքը պետք է հասցնեն 3-4 պարապմունքի ընթացքում:
Այսօր փորձարկվեց առաջին ռոբոտը


3. Մասնագիտական կողմնորոշում. դասընթացը վարում են Հայաստանի                               Տնտեսագիտական համալսարանի Շուկայագիտության ֆակուկտետի դեկանի տեղակալ` Կ. Գրիգորյանը և անգլերենի դասախոս` Լ. Կարագուլյանը: Ներկա էին դպրոցի տնտեսագիտական հոսքի բոլոր դասարանների աշակերտները:
Դասախոսները ներկայացրեցին Տնտեսագիտական համալսարանի Բոլոնյան եռաստիճան կրթական համակարգը,  6 ֆակուլտետը, 66 մասնագիտությունը և մասնագիտացումը և այլ կարևոր փաստեր:

 
    - Մեզ ցանկանում ենք լավագույն աշակերտների մուտքը, ովքեր հետո պիտի դառնան լավ ուսանողներ:


4. Միջդասարանական ֆուտբոլ.
 Մասնակցում են երկու 10-րդ դասարանցիները
 

Comments