07.04.2017թ.

1. Խորհրդակցություն 10-3 դասարանում դասավանդող ուսուցիչների մասնակցությամբ

2. Ուսուցանող գնահատում 10-3 դասարանում

3. Ներդպրոցական շաբաթօրյակ


1. Խորհրդակցություն 10-3 դասարանում դասավանդող ուսուցիչների մասնակցությամբ

Տնօրեն Ա. Թորոսյանը հրավիրել էր 10-3 դասարանում դասավանդող ուսուցիչների խորհրդակցություն : Քննարկվեց ուսուցանող գնահատման մեթոդով չափորոշիչային գրավոր աշխատանքների ստուգումը 10-3 դասարանում:
Տնօրենը կարևորեց հետևյալ գործոնները, որոնք առկա են  այս աշխատանքում`

1. Վստահ լինելը, որ ուսուցիչը սովորեցնում է աշակերտին ամեն ինչ օրվա դասի              վերաբերյալ:
2. ՈՒսուցանող գնահատումը ուսուցչի վարած դասի երաշխիքն է, որն ապահովում է            նրա պաշտպանվածությունը:
3. Աշակերտը հարցերի պատասխանը ընկերոջից արտագրելու կարիք չի զգում:

Տնօրենը մեկ անգամ ևս ուսուցիչների ուշադրությունը հրավիրեց չափորոշիչային հարցերի ձևակերպման վրա. աշակերտը պետք է հասկանա տրված հարցը:  Պարտադիր  համարեց նաև, որ աշակերտը չափորոշիչային պահանջները հանձնի նույն օրը` հասցնելու համար մյուս առարկաների չափորոշիչային պահանջների կատարումը նույնպես:
               
2. Ուսուցանող գնահատում 10-3 դասարանում

Չափորոշչային գնահատումը ուսումնասիրություն է, որն անցկացվելու է 10-12-րդ բոլոր դասարաններում:

Ավարտվեց 10-3 դասարանում ուսուցանող գնահատուման առաջին շաբաթը:  Դասաժամի ավարտի 5 րոպեն տրամադրվում է ստուգելու դասապրոցեսի ընթացքում նոր նյութի յուրացվածության մակարդակը  չափորոշիչային հարցերի միջոցով: Ձևակերպված հարցերն ակընկալում են հակիրճ պատասխաններ, որով էլ պարզ է դառնում աշխատանքի արդյունքը:

7.04.17թ.

1.      Երբ է տեղի ունեցել Շահապիվանի ժողովը:
2.      Ով էր հայոց կաթողիկոսը Վարդանանց պատերազմի ժամանակ:
3.      Որտեղ է թաղված Մ. Մաշտոցը:
4.      Երբ է անցկացվել Դենշապուհի աշխարհագիրը:
5.      Ինչ որոշում ընդունվեց Արտաշատի 449թ. ժողովի ժամանակ:

Հայ գրականություն, 10-3 դասարան

Աշակերտի ազգանունը , անունը՝ ----------------------------------------------------
Դասարանը ՝ 10-3
Առարկան ՝  հայ գրականություն 
Ամսաթիվը՝07.04.2017թ.
Ուսուցիչ ՝ Ա.Ի.Մելիքյան                                       
Թեման՝«Րաֆֆու «Սամվել» պատմավեպի կերպարները:Սամվելի կերպարը   »
Ուսուցանող գնահատման  հարցերը
1. Ովքե՞ր էին  «Սամվել» պատմավեպի հայրենասեր հերոսները :
2. Ովքե՞ր էին  «Սամվել» պատմավեպի դավաճան  հերոսները :
3. Ովքե՞ր էին  «Սամվել» պատմավեպի պատմական  կերպարները :
4.Ինչպե՞ս ես գնահատում  Սամվելի   արարքը:


Урок 3-ий     07.04   Тема урока:  А.П.Чехов  (биография)  Рассказ «Смерть  чиновника»103класс  Фамилия,  имя ___________________________
1. Кто по образованию был А.П.Чехов?  ______________________________

2. Где происходит действие рассказа «Смерть чиновника»? _________________________________

3. Какая фамилия была у героя?  _____________________________________________

4. Что случилось с героем в театре?  _______________________________________

5. Что произошло с героем в конце рассказа? ________________________________________
результат проверки _______________
_____________________________________________________________________________
Урок 4-ый    07.04  Тема урока:  Образование  страдательных  причастий. 103класс
Фамилия,  имя ___________________________
1. Причастия, обозначающие признак предмета, над которым производится действие, называются
_________________________________________

2. Назовите суффиксы страдательных причастий настоящего времени
  _________________________________________________________________

3. Правописание суффиксов страдательных причастий настоящего времени (-ем-, -им) зависит от
_______________________________________
4. Образуйте страдательные причастия от глаголов
Изучать - ______________, любить - _____________________

результат проверки _______________
3. Ներդպրոցական շաբաթօրյակ

Մի խումբ աշակերտներ բարեկարգեցին դպրոցի հարակից այգին` հավաքեցին չորացած ճյուղերը և աղբը, փխրեցրեցին հողը, մշակեցին բալենին:
Այս տարի նույնպես կծաղկեն բալենին  և կարմիր կակաչներ...

Comments