13.02.2017թ.


Արտաքին ընթացիկ գնահատում ԳԹԿ-ի կողմից

ԳԹԿ-ի կողմից այսօր տրվեց  արտաքին ընթացիկ գնահատման համար առաջին գրավոր աշխատանքը` 45 րոպե տևողությամբ: Այս տարի նախատեսված  է կամայական երկու առարկայից թեստ 11-րդ դասարանի համար` նախորդ տարիների պարտադիր 2 առարկայի /հայոց լեզու և հանրահաշիվ/ փոխարեն: Այս կերպ ստուգվում է երեխաների կրթամակարդակը և աճը ավագ դպրոցում` նրանց մուտքից սկսած:

Արդյունքները պարզ կդառնան գործընթացի ավարտից հետո:Comments