09.02.2017թ.


1.Համագործակցություն 88 հիմնական դպրոցի հետ


 <Ժողովրդավարությունը դպրոցում> թեմայով առաջին սեմինարը կայացավ այսօր 9-րդ դասարանցիների մասնակցությամբ:
Սեմինարի ընթացքը`
1. Աշակերտներին տրվեցին բառեր, որոնցից նրանք պետք է ընտրեին ժողովրդավարությանը բնորոշները:
2.Կազմակերպվեց մտագրոհ <Ժողովրդավարություն>  բառով
Առանձնացվեց ժողովրդավարությանը բնորոշ բառերը
3. Ցուցադրվեց տեսաֆիլմ ժողովրդավարական դպրոցի վերաբերյալ
4. Կազմակերպվեց քննարկում

Սեմինարից ստացած տպավորությունները
աշակերտների կողմիցՍեմինարի նպատակը`
Սովորեցնել լրատվամիջոցների բնականոն գոյության անհրաժեշտությունը ժողովրդական հասարակության պայմաններում:
Զարգացնել ժողովրդավարությունը դպրոցում և կրթության ոլորտում:
;

Comments