16.11.2016թ.

1. ՈՒսուցչի մեկ օրը դպրոցում /Կ. Դավթյան/

2.<Առաջի անգամ ընտրող իրազեկման ծրագրի> իրազեկմանը նպաստող դասընթացներ

3. Դասալսումների քննարկում1. ՈՒսուցչի մեկ օրը դպրոցում
Կ. Դավթյան` ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
ԵՊՀ- ի Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետը ավարտել է 1986 թ.-ին: Այս դպրոցւմ աշխատում է հիմնադրման օրվանից: Օտար լեզուների մեթոդմիավորման նախագահ է  երկար տարիներ:          
Մանկավարժության ոլորտում անցել է երկար ճանապարհ, բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ է, Ռուսաց լեզվի 11-րդ դասարանի դասագրքի, Ռուսաց լեզվի շտեմարանի համահեղինակ է:
Վերապատրաստվել է Հայաստանի Ազգային ինստիտուտի և Ռուսաստանի Պուշկինի անվան Ռուսաց լեզվի ինստիտուտի կողմից: 2004  ԱՊՀ-ի կողմից արժանացել է "Лучший учитель русской словесности"
20011թ.-ից  Ա. Ս. Պուշկինի անվան մրցանակի դափնեկիր է, ունի ուսուցչի որակավորման առաջին տարակարգ:ՈՒսուցչի օրը դպրոցում սկսվեց առաջին ժամից:
Պարապեց 11-2, 12-3,  12-2, 12-4 դասարաններում, անցկացրեց ԹԳԱ -ի նախապատրաստում:

-Դասերն ընթացան համաձայն թեմատիկ և օրվա պլանի, դրաված նպատակին, կարելի է ասել, հասանք.  12-3 ում բանավոր խոսքի զարգացման դաս էր և դերբայական դարձվածների կրկնություն: Այնուհետև տրվեց թելադրություն, վերջում`ինքնուրույն ամփոփիչ աշխատանք, գնահատվեցի բոլորը:

-Մանկավարժությունն ինձ համար ամեն ինչ է, կարելի է ասել դա իմ մանկության երազանքն է եղել, իս իմ ռոսերենի ուսուցչուհին ինձ համար մանկավարժի օրինակ դարձավ: Այս տարի լրացավ իմ մանկավարժական գործունեության 30 տարին:
     Այս բնագավառում անկարելի է դոփել նույն տեղում, պետք է ստեղծագործ լինել և շարժվել ժամանակին համընթաց:

- Ես տիրապետում եմ համակարգչին, ուսումնասիրում եմ տարբեր տարբեր մանկավարժական տեղնոլոգիաներ և մեթոդներ, օգտագորխում եմ  դասերի ընթացքում:
     Իմ խորհուրդն է սկսնակ մանկավարժներին. միշտ լսեն փորձառու ուսուցիչների դասերը և չսահմանափակվեն իրենց գիտելիքներով, իսկ դպրոցը չհամարեն աշխատավարձ ստանալու վայր:


 2.<Առաջի անգամ ընտրող իրազեկման ծրագրի> իրազեկմանը նպաստող դասընթացները իրականացնում են դպրոցի պատմության ուսուցիչ Լ. Գրիգորյանը և հասարակագիտության ուսուցիչ Լ. Փափազյանը:  
Իրազեկման աշխատանքներ տարվեցին դպրոցի ամբողջ աշակերտուության հետ: Ցուցադրվեցին պրեզենտացիաներ, տեսաֆիլմեր, խոսվեց ժողովրդավարության և նոր ընտրական կարգի մասին:3. Դասալսումների քննարկում
Ն. Թորոսյանի դասղեկական դասարանում կատարած դասալսումները, 
երկրաչափության և կենսաբանության ժամերին, քննարկվում են դասավանդող ուսուցիչների, մեթոդմիավորման նախագահի և փոխտնօրենի մասնակցությամբ


Comments