28.09.2016թ.

Դպրոցում շարունակվում են թեմատիկ գրավոր աշխատանքները: Այսօր հայ գրականությունից գրավոր աշխատանքի էին 12-1, 12-2 դասարանները:

Գրավորների ընթացքը
թեման` Կոստան Զարյան, Շահան Շահնուր 

11-1 դասարանում հայոց լեզվի թելադրություն է
<Անիծածա քարը>Զուգահեռ թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ
ռուսաց լեզվից

Ուսուցիչ` Կ. Դավթյան /10-1, 11-2 դասարաններ/

Comments