26.09.2016

1. Microsoft ընկերության պաշտոնական ներկայացչությունը դպրոցում` ,, Geeks on wheels,, /Տեխնիկները անիվների վրա/ ծրագրով:
1. Ինտեգրված բաց դաս հայոց լեզվից և ռուսաց լեզվից ` նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25- ամյակին:
Թեման` <Մեր երկիրը Հայաստանն է>
 

1 . Microsoft-ը  ներկայացնում է Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ճիշտ կիրառումը:  Ծրագրի իրականացման տևողությունը երկու շաբաթ է, որի ընթացքում աշխատակիցները այցելել են հանրապետության տարբերն դպրոցներ. Երևանում ընտրված երկու դպրոցներից մեկը մերն էր:
   
              Դպրոցի տնօրեն Ա. Թորոսյանը  կարևորեց կրթությունը խթանող նման այցելությունները` դպրոցը համարելով կենդանի օրգանիզմ:,,Geeks on wheels,,ծրագիրը ներկայացրեց Microsofti հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Լիանա Կորկորյանը: Նա նկատեց նաև մեր դպրոցի աշակերտների հետաքրքրվածությունը այս ամենին:
Աշակերտները հետաքրքրված էին տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով և իրենց  հարցերը անկաշկանդորեն ուղղեցին երիտասարդ ծրագրավորողներին:
Խոսվեց կիբեռ հանցագործությունների, ինտերնետային էվոլուցիայի, վնասակար ծրագրերի տեսակների մասին ու` թե ինչպես պաշտպանվել և գրագետ օգտագործել ինտերնետը:


Տնօրենը ներկայացնում է այն բոլոր ծրագրերը, ինչը կատարվել և
 կատարվում է Microsoft-ի հետ համագործակցության  արդյունքում


2, Ինտեգրված բաց դասը կրում է < Մեր երկիրը Հայաստանն է> խորագիրը:
 Կազմակերպել էին Ն. Գալստյանը և Կ. Դավթյանը:Դասը ուներ ուսումնական, ճանաչողական, զարգացնող նպատակներ` կապված Հայաստանի պատմական քառուղիների, մշակութային և հոգևորն արժեքների, ազգային հերոսամարտերի, հոգևոր զարթոնքի հետ:
Դասը ընթացավ հետևյալ ուսումնական մեթոդների կիրառմամբ`
<Հարց ու պատասխանի>
<Բազմանկյուն> /<Պրիզմա>/
<5-րոպեանոց շարադրանք>
< T - աձև աղյուսակ>


Դպրոցի ուսուցիչները դիտում և
մասնակցում են բաց դասին


Comments