Սեպտեմբերի 24-ը 2016թ.

Ավարտվեց Global Goals ծրագրին հատկացված մեկ շաբաթը: Այսօր վերջին դաս էր, որն
ամփոփվեց ուսուցչի առաջադրած հարցերով: Նախապես իրենց իսկ
կողմից լրացված հարցաթերթիկները աշակերտները տեղադրեցին օնլայն տիրույթում:
Հարցերը վերաբերվում էին քաղաքական, տեղամասային, համայնքային գործիչներին` թե որքանով է անձը ճանաչում այն պաշտոնյաին, որի հետ նա առնչվում է կամ կարող է առնչություն ունենալ:
Global Goals ծրագիրը իրականացրեց Լ. Գրիգորյանը

Արդյունքները համեմատվեցին և ամփոփվեցին, որի արդյունքում պարզ դարձավ, թե ինչպիսի վիճակագրական տվյալներ է առաջարկումգենդերային հարաբերակցությունը:

Comments