Շաբաթվա առաջին օրը 19.09.2016

  1. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք հանրանաշվից:
      Թեման` <Ինտեգրալ>
 2. Հայ ազգային հերոսներին նվիրված պաստառների պատրաստում յուրաքանչյուր դասարանում:
3. Global Goals ծրագիր յուրաքանչյուրի համար: Այս շաբաթ հայտարարված է   Global Goals-ի շաբաթ:
4. Այսօր` 10-2 դասարանում:


1. Դպրոցում սկսվել են թեմատիկ գրավոր աշխատանքները բոլոր առարկաներից: Այսօր հանրահաշվից առաջին գրավոր աշխատանքը հանձնեցին 12-րդ դասարանի աշակերտները:


 Թեման` <Ինտեգրալ>

Գրավորի ընթացքը
2. Յուրաքանչյուր դասարանի հաձնարարված է պատրաստել որևէ հայ ազգային հերոսի նվիրված պաստառ: Աշակերտները հանձն են առել այդ աշխատանքը և` գործի անցել:


3. Global Goals-ը ծրագիր է յուրաքանչյուրի համար, որը նպատակ ունի աշխարհում գոյություն ունեցող հիմնախնդիրներից առանձնացված 17-ին տալ կարևորություն և առաջարկել լուծման հնարավոր տարբերակներ:  Ամեն տարի այդ հիմնախնդիրներից մի քանիսին տրվում է առաջնահերթություն և առաջարկվում է կազմակերպել քննարկումներ և ինտերակտիվ դասեր:

Դասը վարեց` Լ. Գրիգորյանը
Աջակցեց` Մ. Ստեփանյանը


Քննարկվող հիմնախնդիրներց մեկը գենդերային հավասարությունն էր:4.                                          10-2 դասրանում անգլերենի դաս է:
     Ուսուցիչ` Մ. Ստեփանյան


                                        Կենսաբանության դասաժամին
Ուսուցիչ` Մ. ԱպրեսյանՖիզկուլտուրայի դասաժամին

ՈՒսուցիչ` Լ.Սաֆարյան

Comments