Բաց դասարան: Մայքրոսոֆթի գործիքների կիրառումը ուսուցման ժամանակ:
Մասնակիցների ցուցակը
1. Սարգիս Խաչատրյան 198 ավագ դպրոց
2. Նվարդ Հովսեփյան 198 ավագ դպրոց
3. Աննա Նիազյան 198 ավագ դպրոց
4. Գայանե Մարտիրոսյան 166 հիմնական դպրոց
5. Սիրուշ Գրիգորյան Զորակի միջնակարգ դպրոց
6. Տիգրան Բաբախանյան Զորակի միջնակարգ դպրոց
7. Վալյա Ավետիսյան Սուրենավանի միջնակարգ դպրոց
8. Գոհար Ալոյան Սուրենավանի միջնակարգ դպրոց
9. Ռուզաննա Ալավերդյան 182 ավագ դպրոց
10. Արմինե Մարտիրոսյան 182 ավագ դպրոց
11. Սեդա Թունյան Ստեփանավանի միջնակարգ դպրոց
12. Մարգարիտա Աթոյան Նորավանի միջնակարգ դպրոց


Մեր դպրոցը հանդիսանում է Մայքրոսոֆթ կազմակերպության (Microsoft Showcase School) դպրոց: Մենք ստացել ենք Մայքրոսոֆթի Միքս ծրագրից օգտվելու հնարավորություն և մշակել ենք այն ուսուցման մեջ կիրառելու մեթոդ և ռազմավարություն: 
Ցանկանում ենք մեր հաջողությունները ներկայացնել ձեզ: 
Միջոցառմանը կարող են մասնակցել տնօրենները և/կամ տնօրենի տեղակալները, առարկայական մեթոդմիավորումների նախագահները:Comments