Փոխադրական քննություն ֆիզիկայից և կենսաբանությունից /11-րդ դասարան/ 8-ը հունիսի 2016թ.

   
       Քննությունը սկսվեց 13-00 ին, մասնակցում են 15 աշակերտ /ֆիզիկա 3 աշակերտ, կենսաբանություն`12 աշակերտ/:


                                                       
Քննությանը սկսված է
/տևողությունը .../

Comments