Չափորոշչի պահանջների կատարումը և դրա գնահատումը

Այսօր դպրոցում տեղի ունեցավ <Չափորոշչի պահանջների կատարումը և դրա գնահատումը> թեմայով քննարկում դպրոցի ուսուցիչների և ԿԱԻ գնահատման համակարգերի ներդրման բաժնի վարիչ, ֆ.մ.գ.թ. Օ.Միքայելյանի և բաժնի աշխատակիցներ Ս.Սարգսյանի և Կ.Պողոսյանի մասնակցությամբ:
Քննարկեցին դպրոցում իրականացվող աշխատանքերը, որը ներկայացրեց դպրոցի տնօրեն Ա.Թորոսյանը: ԿԱԻ մասնագետները դիտարկեցին 12-րդ դասարանում կազմակերպված թեմատիկ գրավոր աշխատանքը և վերլուծեցին աշխատանքի արդյուները դասավանդող ուսուցչի հետ:Comments