ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ 198 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

                       
      2015 թ. նոյեմբերի 17-ին Երևանի N198 ավագ դպրոցում տեղի ունեցավ
 << ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԳԵԼՈՑՆԵՐԸ  և  ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԵՐԸ >>  թեմայով ցուցահանդես-միջոցառում, որին մասնակցում էին 198 ավագ, 197, 186 և 88 հիմնական դպրոցների  8-9 դասարանների աշակերտներ:
  Միջոցառման մեկնարկը տրվել էր հոկտեմբեր ամսին: Մասնակից աշակերտներից կազմվել էին խառը համագործակցային խմբեր, որոնց մասնակիցները պարբերաբար հանդիպել էին 198 դպրոցում միասին աշխատելու և ուսուցիչների հետ խորհրդակցելու նպատակով: Եզրափակիչ մրցույթ միջոցառմանը ներկայացնելու համար աշակերտները պատրասում էին պաստառներ և շնորհանդեսներ Հայստանի արգելոցների և ազգային պարկերի մասին:Կազմակերպվող միջոցառման նպատակն էր՝
1.ամրապնդել հարակից դպրոցների հետ համագործակցությունը
2. նպաստել աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշմանը
3. ձևավորել  աշակերտների մոտ բնության հանդեպ բարեխիղճ վերաբերմունք
 4. ամրապնդել արգելոցների և ազգային պարկերի մասին գիտելիքները
Միջացառումը սկսվեց պաստառների ներկայացմամբ: Խմբերից յուրաքանչյուրը պաստառների ձևով ներկայացնում էր  արգելոցների և ազգային պարկերի բուսական, կենդանական աշխարհը, հողային կազմը, ստեղծման նպատակը:Պաստառների ցուցադրությունից հետո խմբերը ներկայացրեցին շնորհանդեսները:

Միջոցառման վերջում տեղում կազմակերպված քվեարկության արդյունքում երեխաները ընտրեցին լավագույն պաստառ, լավագույն շնորհանդես և լավագույն մասնակից: Ամբողջ միջոցառման ընթացքում երեխաներն աշխատում էին մեծ ոգևորությամբ և պատրաստակամությամբ:


Comments