Սեմինար <Ժողովրդավար դպրոց> թեմայով

Սեմինարի անցկացման օրը և ժամը                  
25.09.2015թ. ժամը 14:30
Սեմինարի մասնակիցները                                
դասղեկներ, ծնողական խորհրդի անդամներ
Սեմինարի հեղինակ                                              
դպրոցի տնօրեն Ա.Թորոսյան
Սեմինարը կվարի                                                  
դպրոցի պատմության ուսուցիչ Լ.Գրիգորյանը

Սեմինարի սալիկաշարըՍեմինարի տեսաֆիլմըՍեմինարի նկարագրությունը ուսուցչի կողմից:

25.09.15 թ. դպրոցում  անցկացվեց   սեմինար  <<Ժողովրդավարությունը   դպրոցում>> թեմայով: Սեմինարին մասնկացում էին դպրոցի  ԾԽ անդամներ, դասղեկներ  ԾԽ նախագահ  Մ.Ապրեսյանը, փոխտնօրեն ՝Ն. Հովսեփյանը:Սեմինարը  վարում էր պատմության   ուսուցիչ   Լ.Գրիգորյանը:
Բաշխիչ  նյութ 1. Մասնակիցներին  բաժանվեց  բաշխիչ   նյութ,որտեղից  նրանք  պետք է  առանձնացնեին  ժողովրդավարությանը  բնորոշող  բառերը:   Մասնակիցները  առանձնակի   ուշադրության  արժանացրին  բազմազանություն, հանդուրժողականություն, երկխոսություն, հավասարություն  բառերին և  յուրաքանչյուրն   իր   տեսանկյունից   արժևորեց   բառի  ընտրությունը:
Այնուհետև   ներկայացվեց  <<Ժողովրդավարություն>>թեմայով սալիկաշար,տեսաֆիլմ առանձնացվեց  ժողովրդավարության բաղկացուցիչ մասը կազմող   գաղափարների մասին՝ մարդու իրավունքների արժանիքների ճանաչման ,հավասարության սկզբունքի պահպանման, հանդուրժողականության մասին:Այնուհետև  փորձ  արվեց   այդ   գաղափարները  համակցելու  դպրոցի  հետ  և կարևորելու   երեխայի ՝ժողովրդավար   դպրոցում  սովորելու  հանգամանքը:Ժամանակի ընթացքում անհրաժեշտ կլինի   բոլոր  ծնողներին    ներգրավել   ժողովրդավար   դպրոցի  կայացման  համար   կատարվող  գործընթացներին, որպեսզի   պատկերացնեն, թե  որքան է  կարևոր  երեխայի հասարակական ակտիվությունը, գեղագիտական   դաստիարակումը ,հայրենասիրությունը, հանդուրժողականութունը:Ներկաներին   գործնական  աշխատանքը   ավելի   հետաքրքրեց.Մասնակիցները   ընդգրկվեցին  4  խմբերում ,որոնցից յուրաքանչյուրին   հանձնարավեց   ընթերցելու  բաշխիչ   նյութ   2,  որտեղ   ներկայացված էր  դպրոցի  կառավարման  4  տեսակները(բյուրոկրատական,հավաքական կամ կոլեկտիվ ,անհատական  կամ ինդիվիդուալ,ավանդական)  և  առանձնացնելու  դրական և  ոչ դրական հատկանիշներ:Մասնակիցները  առանձնացրեցին  դրական  և  ոչ   դրական կողմերը ,նշեցին,որ  բոլոր  տեսակներն էլ   կարող են   գործող  լինել   դպրոցի կառավարման  գործընթացում:ԾԽ  անդամ  Լորետան  նշեց,որ ժողովրդավար երկրում,դպրոցում գործող կարող է  լինել դպրոցի  հավաքական կամ կոլեկտիվ  կառավարման տեսակը,քանի  որ   այստեղ   մեծ   տեղ   է  հատկացված  անհատին,հաշվի է առնվում  նրա կարծքիը որոշումներ ընդունելիս և այլն:Նույնիսկ  ավանդական  դպրոցի կողմնակից  ԾԽ անդամ Լիանան  նշեց,որ  ժամանակները  փոխվել են,հասարակությունը  դարձել տեղեկատվական,ուստի անհրաժեշտ  է  բարեփոխումներ  կատարել  ժամանակին համահունչ տանը,դպրոցում,պետության մեջ՝ այն դարձնելով ժողովրդավար:
Սեմինարը  ամփոփվեց հետևյալ  գործողությամբ:
Ուսուցիչ-ծնող-աշակերտ  համագործակցությունը  փաստող ,պահպանող,զարգացնող արտահայտություններ գրեք թղթերի վրա:

Comments