Անկախությունը իմ աչքերով

Անկախության օրվա կապակցությամբ
դպրոցում կազմակերպվում է 
Անկախությունը իմ աչքերով
վավերագրական ֆիլմերի
ՄՐՑՈՒՅԹ

Ֆիլմերը անհրաժեշտ է ներկայացնել դպրոցի տնօրենի տեղակալ Ն.Հովսեփյանին մինչև սեպտեմբերի 20-ը:

Ֆիլմերը կտեղադրվեն դպրոցի կայքում:
Լավագույն ֆիլմի ընտրությունը կկատարվի 
համացանցում կազմակերպվող քվեարկությամբ և ուսուցիչների քվեարկությամբ 
70%համացանց և 30%ուսուցիչ 
հարաբերակցությամբ:

10-2 դասարան11-4 դասարան10-1 դասարան11-3 դասարան


Comments